zspapa13

Name Class Events Start End Rank
Official DiRT Championship 2023 R5 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Nov. 1, 2023 yesterday 202/862 B โ€“ Top 24%
GRF Championship H3 RWD ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Nov. 14, 2023 Nov. 21, 2023 14/20 Top 70%
GRF Championship H3 RWD ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Nov. 7, 2023 Nov. 14, 2023 22/35 Top 63%
GRF Championship H3 RWD ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Oct. 31, 2023 Nov. 7, 2023 12/49 Top 25%
Official DiRT Championship 2023 R5 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Oct. 1, 2023 Nov. 1, 2023 248/1140 B โ€“ Top 22%
GRF Championship H3 RWD ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Oct. 24, 2023 Oct. 31, 2023 38/77 Top 50%
GRF Championship R5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Oct. 10, 2023 Oct. 17, 2023 52/123 Top 43%
GRF Championship R5 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Oct. 3, 2023 Oct. 10, 2023 40/118 Top 34%
GRF Championship R5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Sept. 26, 2023 Oct. 3, 2023 61/113 Top 54%
Official DiRT Championship 2023 R5 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Sept. 1, 2023 Oct. 1, 2023 270/1108 B โ€“ Top 25%
GRF Championship R5 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Sept. 19, 2023 Sept. 26, 2023 47/133 Top 36%
GRF Championship F2 Kit Car ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Sept. 5, 2023 Sept. 12, 2023 35/102 Top 35%
GRF Championship Up to 2000cc 4WD ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Aug. 29, 2023 Sept. 5, 2023 36/96 Top 38%
Official DiRT Championship 2023 R5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Aug. 1, 2023 Sept. 1, 2023 229/1080 B โ€“ Top 22%
GRF Championship Group B 4WD ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Aug. 22, 2023 Aug. 29, 2023 37/87 Top 43%
GRF Championship R5 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Aug. 15, 2023 Aug. 22, 2023 60/129 Top 47%
GRF Championship H2 RWD ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Aug. 8, 2023 Aug. 15, 2023 84/132 Top 64%
GRF Championship Group A ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Aug. 1, 2023 Aug. 8, 2023 55/83 Top 67%
GRF Championship Up to 2000cc 4WD ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ July 25, 2023 Aug. 1, 2023 45/111 Top 41%
Official DiRT Championship 2023 R5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ July 1, 2023 Aug. 1, 2023 236/1012 B โ€“ Top 24%