andyrally86

Name Class Events Start End Rank
Official DiRT Championship 2023 R5 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Nov. 1, 2023 yesterday 66/862 A โ€“ Top 8%
GRF 1-Shot Weekly H2 RWD ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Nov. 21, 2023 Nov. 28, 2023 3/15 Top 20%
GRF 1-Shot Weekly F2 Kit Car ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Nov. 14, 2023 Nov. 21, 2023 7/13 Top 54%
GRF Championship H3 RWD ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Nov. 14, 2023 Nov. 21, 2023 10/20 Top 50%
GRF 1-Shot Weekly GT ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Nov. 7, 2023 Nov. 14, 2023 9/13 Top 70%
GRF Championship H3 RWD ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Nov. 7, 2023 Nov. 14, 2023 11/35 Top 32%
GRF 1-Shot Weekly H3 RWD ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Oct. 31, 2023 Nov. 7, 2023 11/18 Top 62%
GRF Championship H3 RWD ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Oct. 31, 2023 Nov. 7, 2023 4/49 Top 9%
GRF 1-Shot Weekly F2 Kit Car ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Oct. 24, 2023 Oct. 31, 2023 23/46 Top 50%
GRF Championship H3 RWD ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Oct. 24, 2023 Oct. 31, 2023 20/77 Top 26%
Daily Challenge H3 RWD ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Oct. 29, 2023 Oct. 30, 2023 827/2515 B โ€“ Top 33%
GRF 1-Shot Weekly Group B RWD ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Oct. 17, 2023 Oct. 24, 2023 21/57 Top 37%
GRF 1-Shot Weekly GT ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Oct. 10, 2023 Oct. 17, 2023 41/53 Top 78%
GRF 1-Shot Weekly R5 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Oct. 1, 2023 Oct. 10, 2023 38/71 Top 54%
Daily Challenge H1 FWD ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Aug. 6, 2023 Aug. 7, 2023 162/2126 A โ€“ Top 8%
Daily Challenge H2 RWD ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Aug. 4, 2023 Aug. 5, 2023 384/2255 B โ€“ Top 18%
GRF Championship Up to 2000cc 4WD ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ July 25, 2023 Aug. 1, 2023 91/111 Top 82% DNF
Daily Challenge Group A ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ July 26, 2023 July 27, 2023 555/2770 B โ€“ Top 21%
Delta Daily Group A ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท July 26, 2023 July 27, 2023 321/1994 B โ€“ Top 17%
Daily Challenge H1 FWD ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ June 25, 2023 June 26, 2023 135/1724 A โ€“ Top 8%