Puddle74

Name Class Events Start End Rank
Daily Challenge R2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Nov. 30, 2023 yesterday 16/1954 S โ€“ Top 1%
Daily Challenge RX S1600 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Nov. 30, 2023 yesterday 72/1382 A โ€“ Top 6%
Daily Challenge H2 FWD ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Nov. 30, 2023 yesterday 12/1546 S โ€“ Top 1%
Official DiRT Championship 2023 R5 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Nov. 1, 2023 yesterday 148/862 B โ€“ Top 18%
GRF Championship H3 RWD ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Nov. 14, 2023 Nov. 21, 2023 8/20 Top 40%
Daily Challenge RX2 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Nov. 18, 2023 Nov. 19, 2023 9/1141 S โ€“ Top 1%
GRF Championship H3 RWD ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Nov. 7, 2023 Nov. 14, 2023 8/35 Top 23%
Daily Challenge RX Supercars ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Nov. 8, 2023 Nov. 9, 2023 929/1039 D โ€“ Top 90% DNF
Daily Challenge R2 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Nov. 1, 2023 Nov. 2, 2023 54/2098 A โ€“ Top 3%
Delta Daily H2 FWD ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Nov. 1, 2023 Nov. 2, 2023 20/1725 A โ€“ Top 2%
Daily Challenge H1 FWD ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Oct. 27, 2023 Oct. 28, 2023 211/2299 A โ€“ Top 10%
Daily Challenge Crosskarts ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Oct. 26, 2023 Oct. 27, 2023 33/936 A โ€“ Top 4%
Delta Daily R2 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Oct. 24, 2023 Oct. 25, 2023 78/1922 A โ€“ Top 5%
Daily Challenge RX2 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Oct. 20, 2023 Oct. 21, 2023 37/1134 A โ€“ Top 4%
Daily Challenge RX Supercars ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Oct. 17, 2023 Oct. 18, 2023 35/1149 A โ€“ Top 4%
GRF Championship R5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Sept. 26, 2023 Oct. 3, 2023 82/113 Top 73% DNF
Daily Challenge RX S1600 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Sept. 27, 2023 Sept. 28, 2023 42/1535 A โ€“ Top 3%
GRF Championship F2 Kit Car ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Sept. 5, 2023 Sept. 12, 2023 39/102 Top 39%
Delta Daily H2 FWD ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Sept. 10, 2023 Sept. 11, 2023 175/1850 A โ€“ Top 10%
Daily Challenge RX Supercars ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sept. 5, 2023 Sept. 6, 2023 53/1195 A โ€“ Top 5%