Noxx-Zema

Name Class Events Start End Rank
Expert Historic Group B 4WD ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท yesterday today 2/5 Top 40%
GRF Daily Group B 4WD ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Nov. 30, 2023 yesterday 6/6 Top 100%
GRF Daily NR4/R4 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Nov. 29, 2023 Nov. 30, 2023 5/6 Top 84%
Expert Historic H3 RWD ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Nov. 29, 2023 Nov. 30, 2023 3/4 Top 75%
GRF Daily R5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Nov. 27, 2023 Nov. 28, 2023 9/10 Top 90%
Expert Historic H2 RWD ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Nov. 24, 2023 Nov. 25, 2023 4/4 Top 100%
GRF Daily Group A ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Nov. 23, 2023 Nov. 24, 2023 8/9 Top 89%
GRF 1-Shot Weekly F2 Kit Car ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Nov. 14, 2023 Nov. 21, 2023 9/13 Top 70%
Expert Historic H3 RWD ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Nov. 16, 2023 Nov. 17, 2023 1/2 Top 50%
GRF Daily Group A ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Nov. 15, 2023 Nov. 16, 2023 8/8 Top 100%
Expert Historic H2 RWD ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Nov. 15, 2023 Nov. 16, 2023 3/3 Top 100%
GRF Daily R5 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Nov. 14, 2023 Nov. 15, 2023 8/10 Top 80%
Expert Historic Group B 4WD ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Nov. 14, 2023 Nov. 15, 2023 3/3 Top 100%
GRF Daily Up to 2000cc 4WD ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Nov. 13, 2023 Nov. 14, 2023 10/11 Top 91%
Expert Historic H3 RWD ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Nov. 8, 2023 Nov. 9, 2023 2/2 Top 100%
GRF Daily Up to 2000cc 4WD ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Nov. 7, 2023 Nov. 8, 2023 6/7 Top 86%
Expert Historic H2 RWD ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Nov. 7, 2023 Nov. 8, 2023 5/8 Top 63%
GRF Daily R5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Nov. 6, 2023 Nov. 7, 2023 8/9 Top 89%
Daily Challenge R5 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Nov. 4, 2023 Nov. 5, 2023 2309/2540 D โ€“ Top 91%
GRF Daily R5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Nov. 3, 2023 Nov. 4, 2023 6/13 Top 47%