MrDang3rDoom

Name Class Events Start End Rank
Daily Challenge H2 RWD ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ yesterday today 19/2078 S โ€“ Top 1%
Daily Challenge RX2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท yesterday today 42/1070 A โ€“ Top 4%
Delta Daily H1 FWD ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท yesterday today 17/1733 S โ€“ Top 1%
Daily Challenge R2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Nov. 30, 2023 yesterday 9/1954 S โ€“ Top 1%
Daily Challenge RX S1600 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Nov. 30, 2023 yesterday 50/1382 A โ€“ Top 4%
Daily Challenge H2 FWD ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Nov. 30, 2023 yesterday 8/1546 S โ€“ Top 1%
Daily Challenge NR4/R4 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Nov. 29, 2023 Nov. 30, 2023 14/2032 S โ€“ Top 1%
Daily Challenge RX S1600 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Nov. 29, 2023 Nov. 30, 2023 82/1449 A โ€“ Top 6%
Delta Daily H2 FWD ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Nov. 29, 2023 Nov. 30, 2023 13/1504 S โ€“ Top 1%
Daily Challenge R5 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Nov. 28, 2023 Nov. 29, 2023 1872/2142 D โ€“ Top 88% DNF
Weekly Challenge NR4/R4 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Nov. 21, 2023 Nov. 28, 2023 24/2417 S โ€“ Top 1%
Weekly Challenge H3 RWD ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Nov. 21, 2023 Nov. 28, 2023 13/1331 S โ€“ Top 1%
Daily Challenge H3 RWD ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Nov. 27, 2023 Nov. 28, 2023 4/1765 S โ€“ Top 1%
Daily Challenge RX Supercars ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Nov. 27, 2023 Nov. 28, 2023 78/1198 A โ€“ Top 7%
Delta Daily R2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Nov. 27, 2023 Nov. 28, 2023 14/1581 S โ€“ Top 1%
Daily Challenge GT ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Nov. 26, 2023 Nov. 27, 2023 13/2032 S โ€“ Top 1%
Daily Challenge Crosskarts ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Nov. 26, 2023 Nov. 27, 2023 14/901 A โ€“ Top 2%
Daily Challenge H1 FWD ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Nov. 26, 2023 Nov. 27, 2023 9/2080 S โ€“ Top 1%
Daily Challenge H2 RWD ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Nov. 25, 2023 Nov. 26, 2023 5/2125 S โ€“ Top 1%
Daily Challenge Crosskarts ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Nov. 25, 2023 Nov. 26, 2023 33/942 A โ€“ Top 4%