Kiddo1950

Name Class Events Start End Rank
Expert Historic Group B RWD ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Nov. 30, 2023 yesterday 3/3 Top 100% DNF
GRF Daily NR4/R4 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Nov. 29, 2023 Nov. 30, 2023 4/6 Top 67%
Expert Historic H2 RWD ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Nov. 28, 2023 Nov. 29, 2023 4/4 Top 100% DNF
GRF Daily R5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Nov. 27, 2023 Nov. 28, 2023 7/10 Top 70%
GRF Daily R5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Nov. 21, 2023 Nov. 22, 2023 6/6 Top 100%
Expert Historic H3 RWD ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Nov. 21, 2023 Nov. 22, 2023 4/4 Top 100%
GRF 1-Shot Weekly F2 Kit Car ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Nov. 14, 2023 Nov. 21, 2023 11/13 Top 85%
Daily Challenge GT ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Nov. 8, 2023 Nov. 9, 2023 227/1446 B โ€“ Top 16%
Daily Challenge Group A ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Nov. 8, 2023 Nov. 9, 2023 505/2102 B โ€“ Top 25%
Daily Challenge H1 FWD ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Nov. 7, 2023 Nov. 8, 2023 356/1755 B โ€“ Top 21%
GRF Daily R5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Nov. 3, 2023 Nov. 4, 2023 8/13 Top 62%
GRF Daily R5 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Oct. 31, 2023 Nov. 1, 2023 8/15 Top 54%
Daily Challenge H1 FWD ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Oct. 27, 2023 Oct. 28, 2023 724/2299 B โ€“ Top 32%
Daily Challenge Group A ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Oct. 17, 2023 Oct. 18, 2023 2493/3220 D โ€“ Top 78%
GRF Daily Group A ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Sept. 18, 2023 Sept. 19, 2023 26/39 Top 67%
GRF Special NR4/R4 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Sept. 5, 2023 Sept. 7, 2023 8/14 Top 58%
GRF Daily R5 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Aug. 30, 2023 Aug. 31, 2023 21/31 Top 68%
GRF Daily R2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Aug. 21, 2023 Aug. 22, 2023 19/26 Top 74%
GRF Daily R2 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Aug. 17, 2023 Aug. 18, 2023 23/26 Top 89%
Daily Challenge Group A ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Aug. 15, 2023 Aug. 16, 2023 1040/2725 C โ€“ Top 39%