Chicco87

Name Class Events Start End Rank
GRF Daily Group B 4WD ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Nov. 30, 2023 yesterday 3/6 Top 50%
Official DiRT Championship 2023 R5 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Nov. 1, 2023 yesterday 91/862 B โ€“ Top 11%
GRF Daily NR4/R4 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Nov. 29, 2023 Nov. 30, 2023 2/6 Top 34%
GRF Daily H3 RWD ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Nov. 28, 2023 Nov. 29, 2023 2/4 Top 50%
GRF 1-Shot Weekly H2 RWD ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Nov. 21, 2023 Nov. 28, 2023 4/15 Top 27%
GRF Daily R5 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Nov. 26, 2023 Nov. 27, 2023 2/7 Top 29%
GRF Daily R5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Nov. 25, 2023 Nov. 26, 2023 4/9 Top 45%
Daily Challenge H2 RWD ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Nov. 25, 2023 Nov. 26, 2023 129/2125 A โ€“ Top 7%
Delta Daily GT ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Nov. 25, 2023 Nov. 26, 2023 167/1900 A โ€“ Top 9%
GRF Daily H2 RWD ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Nov. 24, 2023 Nov. 25, 2023 5/10 Top 50%
GRF Daily Group A ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Nov. 23, 2023 Nov. 24, 2023 4/9 Top 45%
GRF Daily R5 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Nov. 22, 2023 Nov. 23, 2023 2/5 Top 40%
GRF Daily R5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Nov. 21, 2023 Nov. 22, 2023 3/6 Top 50%
Daily Challenge Group B 4WD ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Nov. 21, 2023 Nov. 22, 2023 351/2133 B โ€“ Top 17%
Daily Challenge RX S1600 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Nov. 21, 2023 Nov. 22, 2023 134/1392 A โ€“ Top 10%
Delta Daily NR4/R4 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Nov. 21, 2023 Nov. 22, 2023 93/1884 A โ€“ Top 5%
GRF Daily Up to 2000cc 4WD ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Nov. 20, 2023 Nov. 21, 2023 4/4 Top 100%
GRF 1-Shot Weekly F2 Kit Car ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Nov. 14, 2023 Nov. 21, 2023 4/13 Top 31%
GRF Championship H3 RWD ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Nov. 14, 2023 Nov. 21, 2023 15/20 Top 75% DNF
Daily Challenge H1 FWD ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Nov. 20, 2023 Nov. 21, 2023 69/1794 A โ€“ Top 4%