--[LORD LARZINHO]--

Name Class Events Start End Rank
Daily Challenge H2 RWD ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ yesterday today 772/2078 C โ€“ Top 38%
Daily Challenge RX2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท yesterday today 434/1070 C โ€“ Top 41%
Delta Daily H1 FWD ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท yesterday today 483/1733 B โ€“ Top 28%
Daily Challenge R2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Nov. 30, 2023 yesterday 591/1954 B โ€“ Top 31%
Daily Challenge RX S1600 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Nov. 30, 2023 yesterday 458/1382 B โ€“ Top 34%
Daily Challenge H2 FWD ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Nov. 30, 2023 yesterday 433/1546 B โ€“ Top 29%
Official DiRT Championship 2023 R5 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Nov. 1, 2023 yesterday 229/862 B โ€“ Top 27%
Daily Challenge NR4/R4 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Nov. 29, 2023 Nov. 30, 2023 334/2032 B โ€“ Top 17%
Delta Daily H2 FWD ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Nov. 29, 2023 Nov. 30, 2023 410/1504 B โ€“ Top 28%
Daily Challenge R5 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Nov. 28, 2023 Nov. 29, 2023 678/2142 B โ€“ Top 32%
Daily Challenge RX2 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Nov. 28, 2023 Nov. 29, 2023 351/984 C โ€“ Top 36%
Daily Challenge Group B 4WD ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Nov. 28, 2023 Nov. 29, 2023 406/1719 B โ€“ Top 24%
Daily Challenge H3 RWD ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Nov. 22, 2023 Nov. 23, 2023 577/1436 C โ€“ Top 41%
Daily Challenge RX2 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Nov. 22, 2023 Nov. 23, 2023 351/936 C โ€“ Top 38%
Daily Challenge H2 FWD ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Nov. 22, 2023 Nov. 23, 2023 856/1577 C โ€“ Top 55%
GRF Championship H3 RWD ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Nov. 14, 2023 Nov. 21, 2023 19/20 Top 95% DNF
Weekly Challenge Group A ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Nov. 14, 2023 Nov. 21, 2023 222/2620 A โ€“ Top 9%
Weekly Challenge NR4/R4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Nov. 14, 2023 Nov. 21, 2023 372/1964 B โ€“ Top 19%
Daily Challenge H2 RWD ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Nov. 16, 2023 Nov. 17, 2023 239/1376 B โ€“ Top 18%
Official DiRT Championship 2023 R5 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Oct. 1, 2023 Nov. 1, 2023 291/1140 B โ€“ Top 26%